LUCEAFĂR STRĂLUCITOR DE DIMINEAȚĂ

Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14:12 Taine pe care îngerii ar dori să le pătrundă, pe care profeți, regi și oameni neprihăniți au dorit să le înțeleagă, biserica rămășiței le va duce lumii prin mesajele venite din partea lui...

MARELE REMEDIU PENTRU PĂCAT

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3:17 Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Voi sunteți lumina lumii” (Matei 5:14). Asemenea soarelui care iese la iveală pe cer ca să umple lumea de strălucire, și urmașii lui Hristos...

CĂPETENIE A OȘTIRII DOMNULUI

Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți . Exodul 14:14 Persist în meditația asupra lui Hristos și a promisiunii Sale: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” (Ioan 14:18). Misiunea Duhului Sfânt este să se îmbine cu efortul uman și întregul cer este angajat în lucrarea de...