ABSOLVIRE

Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Isaia 53:5 În sens activ „absolvire” are semnificația de terminare cu succes a unei perioade de pregătire academică. În sens pasiv „a fi absolvit” înseamnă a fi scutit de pedeapsă. Existența păcatului în viața și...

ABSOLUT

Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și, afară de Mine, nu este alt Dumnezeu. Isaia 44:6 Nu sunt multe exemple când căutăm unul care să ilustreze ideea de absolut. De fapt este un singur exemplu: Dumnezeu. Dicționarele definesc absolutul ca fiind atributul Divinității, care,prin natura Sa, este...

ABSINT

... Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă și pelin. Deuteronomul 29:18 În contextul reînnoirii legământului, a binecuvântărilor și blestemelor, Dumnezeu face această precizare în auzul lui Israel: „Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă și pelin.” Artemisia...